types of essays samples writing scalable chat service the format of the research paper writing essay in spanish google translate what is the meaning of web content writing class 10 english essay writing

Przyłącza w Głogowie

Oferujemy wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych i gazowych.

Kolejność czynności przy budowie przyłączy

KROK 1

  • Sprawdź czy posiadasz niezbędne dokumenty.
  • projekt przyłącza zawierający,
  • warunki techniczne przyłączenia do sieci wydane przez właściciela sieci (np. MPWiK, PGKGL itp.)
  • uzgodnienie projektu przez właściciela sieci,
  • decyzję zajęcia pasa drogowego (jeśli przyłącze usytuowane jest w pasie drogowym),

Jeśli masz wątpliwości co do kompletności dokumentów skontaktuj się z nami.

KROK 2

Prześlij/Przekaż nam (osobiście lub mailowo) ww. dokumenty z prośbą o kontakt.

Wskaż nam orientacyjny termin w którym chciałbyś wykonać przyłącze.

Przyłącza Głogów

KROK 3

Po akceptacji przez Państwa naszej oferty przystąpimy do realizacji.

W ofercie będzie ujęte dopełnienie wszystkich formalności w urzędach i zakładach wodociągowych jak również zapewnienie kierownika robót (jeśli będzie taka konieczność). Przyłącza Głogów