Przyłącza w Głogowie

Oferujemy wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych i gazowych.

Kolejność czynności przy budowie przyłączy

KROK 1

  • Sprawdź czy posiadasz niezbędne dokumenty.
  • projekt przyłącza zawierający,
  • warunki techniczne przyłączenia do sieci wydane przez właściciela sieci (np. MPWiK, PGKGL itp.)
  • uzgodnienie projektu przez właściciela sieci,
  • decyzję zajęcia pasa drogowego (jeśli przyłącze usytuowane jest w pasie drogowym),

Jeśli masz wątpliwości co do kompletności dokumentów skontaktuj się z nami.

KROK 2

Prześlij/Przekaż nam (osobiście lub mailowo) ww. dokumenty z prośbą o kontakt.

Wskaż nam orientacyjny termin w którym chciałbyś wykonać przyłącze.

Przyłącza Głogów

KROK 3

Po akceptacji przez Państwa naszej oferty przystąpimy do realizacji.

W ofercie będzie ujęte dopełnienie wszystkich formalności w urzędach i zakładach wodociągowych jak również zapewnienie kierownika robót (jeśli będzie taka konieczność). Przyłącza Głogów