Rury preizolowane w Lubinie | Legnicy | Głogowie

Sieci preizolowane Lubin | SZ-INSTAL specjalizuje się w dostawach i montażu systemów rur preizolowanych, stosowanych w ciepłownictwie, chłodnictwie i zastosowaniach specjalnych, gdzie ważna jest temperatura medium.

Przyłącza preizolowane

Nasz zespół został przeszkolony przez producentów systemów rurowych i nawiązaliśmy doskonałe relacje z producentami, najdłużej działającymi systemów rur preizolowanych. Możemy nadzorować każdy aspekt instalacji systemu, włączając w to zapewnienie klientowi i jego wykonawcom inżynierii lądowej wskazówek i porad dotyczących przygotowania wykopów i późniejszego zasypywania naszych ukończonych sieci. Sieci ciepłownicze Lubin

Preizolacja

Możemy zaoferować naszym klientom szeroki wybór różnych opcji rur przewodowych – wszystkie z nich są otoczone izolacją z pianki o wysokiej wydajności i chronione zewnętrznymi osłonami z HDPE lub MDPE. Sieci preizolowane Lubin